สั้น

Mega Show Ronald McDonald

Mega Show Ronald McDonald

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคมเริ่มเวลา 19.30 น ตัวละครที่มีชื่อเสียง Ronald McDonald กำลังรอแฟน ๆ ของเขาในรายการเด่นครั้งใหม่ในร้านอาหารของ McDonald ที่ AFI Palace Cotroceni

เหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดของการแสดงรายเดือนที่ห่วงโซ่อาหารที่มีชื่อเสียงให้กับผู้บริโภค